Kolejny sukces TOGETHER

„Przed tą naszą sienią plaskaty kamień…” – tą śląską piosenką zespół wokalny „TOGETHER” wyśpiewał II MIEJSCE i NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI ŚLĄSKIEJ „KAROLINKA 2012”.

Tym razem zespołowi towarzyszyła grupa kibiców w postaci uczniów klasy I c, pod opieką wychowawcy – p. Lidii Michalskiej. Zadaniem kibiców było przygotowanie okrzyków i plakatów reklamujących konkurs, wykazanie się wiedzą na temat gwary śląskiej i folkloru.
No i… spisali się dzielnie!!! To dzięki tak nim 🙂 zespół zdobył II miejsce, no i przede wszystkim jakże miłą Nagrodę Publiczności!!!