Informacja o dniach wolnych od nauki

Dyrektor Gimnazjum informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 następujące dni będą wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 24, 25, 26 kwietnia 2012 r. – czas egzaminów gimnazjalnych
  • 2 maja 2012 r.
  • 8 czerwca 2012 r.
  • 28 czerwca 2012 r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Rodzice lub prawni opiekunowie o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach, zostaną powiadomieni pisemnie w terminie tygodnia przed wyznaczonym dniem.

Zajęcia lekcyjne z dnia 31 października 2011 r. zostaną odpracowane                       22 października 2011 r.