Informacja o dniach wolnych od nauki

Dyrektor Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach informuje, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – są:
23, 24, 25 kwietnia 2014 r. – egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla uczniów klas I i II
20 czerwca 2014 r.,
26 czerwca 2014 r.
Natomiast:
2 stycznia 2014 r. – odpracowywać  będziemy 16 listopada 2013 r.,
3 stycznia 2014 r.  – odpracowywać  będziemy  7 grudnia 2013 r.,
2 maja 2014 r. –  odpracowywać  będziemy 5 kwietnia 2014 r.