Informacja o dniach wolnych od nauki

Dyrektor Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach informuje, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – są :
23, 24, 25 kwietnia 2013 r. – egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla uczniów klas I i II
31 maja 2013 r. ,
27 czerwca 2013 r.
Natomiast:
2 listopada 2012 r. zostanie odpracowany 27 października 2012 r.,
2 maja 2013 r. zostanie odpracowany 20 kwietnia 2013 r.