Gimnazjaliści przemierzają Europę

17 listopada w Galerii „Jan” w Jankowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Śladami Henryka Sienkiewicza”, w którym brali udział gimnazjaliści obu gminnych szkół. Projekt finansowo wsparły władze gminy Świerklany, natomiast patronat honorowy objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek. W jego imieniu na uroczystość zakończenia działań projektowych przybył Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego – p. Henryk Kretek. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami, opiekunowie młodzieży, dyrektorzy obu szkół- p. Norbert Niestolik i p. Maria Rduch oraz wykładowcy z uczelni wyższych. Gminę reprezentował zastępca wójta – p. Antoni Polok.

Zebrani w trakcie spotkania mogli zapoznać się z efektami pracy podczas projektu. Młodzież zaprezentowała nagranie radiowe poświęcone podróży do Lwowa, które zostało wyemitowane na antenie Polskiego Radia Katowice w programie „Lwowska Fala”. Uczniowie przygotowali również profesjonalne prezentacje multimedialne z wykorzystanie zdjęć wykonanych na Kresach Wschodnich.
Uroczystość była przede wszystkim zwieńczeniem pracy przy projekcie, która obejmowała zapoznanie z twórczością literacką Henryka Sienkiewicza wraz z adaptacjami filmowymi dzieł, co było warunkiem pozytywnego zaliczenia testu z wiedzy o pisarzu. Wymagany był także udział w warsztatach fotograficznych oraz przygotowanie wspomnianego nagrania obrazującego cele podróży. Najlepsi w rywalizacji okazali się ? Weronika Piksa z Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach oraz Bartosz Tumula z Gimnazjum im. Księdza Walentego, którzy otrzymali imienne zaproszenie od profesora Jerzego Buzka do odwiedzenia wiosną przyszłego roku siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli.