Dziady cz. II w wydaniu II c

Uczniowie klasy IIc na lekcji języka polskiego postanowili ,,rozprawić się” z dramatem Adama Mickiewicza. Zamiast tradycyjnego omawiania lektury młodzież przygotowała spektakl. Z pomocą nauczyciela (p. A. Kermel) podzielili się na role, przygotowali stroje i rekwizyty. Obrzędom przewodniczył Guślarz, asystował mu Starzec oraz Chór. Podczas uroczystości przywołano dusze czyśćcowe: Aniołki, Widmo Złego Pana w towarzystwie Ptaków Nocnych oraz Dziewczynę. W ostatniej scenie pojawiło się także tajemnicze Widmo, które nie chciało się poddać rozkazom Guślarza.
Tego typu lekcje są świetną okazją do integracji klasy, działania w grupach. Zabawy w teatr pozwalają uczniom ,,przeżywać” literaturę, a to najlepszy sposób obcowania z tekstem.