Dotyk historii i wielka przygoda. Młodzież w wyprawach na Kresy.

14 listopada 2013 r. w Bytomskim Centrum Kultury miało miejsce spotkanie pod nazwą
„Dotyk historii i wielka przygoda. Młodzież w wyprawach na Kresy”.
Organizatorem tego wydarzenia była redaktorka Radia Katowice – Śląska Fala, pani Danuta Skalska, natomiast patronat objął IPN. W spotkaniu udział wzięli dyrektor Muzeum Śląskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Muzeum Górnośląskiego – Dominik Abłamowicz. W dwóch częściach; pierwszej dla młodzieży bytomskich szkół, drugiej dla dorosłych, przedstawiony został program dotyczący odkrywania śladów polskości na Kresach Wschodnich.
Reprezentująca TV Wrocław red. Grażyna Orłowska – Sondej opowiedziała o wyprawach młodzieży wrocławskich szkół na Kresy w celu pielęgnowania polskich nekropolii. Zaprezentowane zostały również filmy „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Podczas spotkania wystąpił również gość specjalny, zespół artystyczny
z Doliny na Ukrainie.

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały również szkoły z naszej gminy: Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach oraz Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach, których dyrektorzy są autorami i realizatorami projektów „Odkrywamy Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej”.
Dyr Maria Rduch oraz dyr Norbert Niestolik omówili „Sześć kresowych szlaków” , zabierając tym samym zgromadzonych na Litwę, Łotwę, Ukrainę i Białoruś w podróż śladami Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Józefa Piłsudskiego i Czesława Miłosza.

PB140334

 

Uczniowie – uczestnicy tych wypraw podzielili się wspomnieniami, a zespół wokalny TOGETHER oraz zespół fletowy AULOS z Gimnazjum w Świerklanach wystąpił
z koncertem pieśni legionowych.

PB150367

Spotkanie z młodzieżą, a także z ludźmi, którzy ukochali Kresy było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzbogaciło naszą wiedzę o historii, literaturze i kulturze polskiej.