Czas na próbne egzaminy gimnazjalne

W dniach 7, 8, 9 grudnia 2011 r. uczniowie klas III piszą próbne egzaminy gimnazjalne z OKE. Uczniowie klas III ubrani odświętnie przychodzą do szkoły na godzinę 8:40. Przynoszą aktualną legitymację szkolną i przybory do pisania.

Organizacja egzaminów próbnych przedstawia się następująco:

Środa – 7 grudnia 2011 r. – część humanistyczna – sala gimnastyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 – 10.00 (60 minut)
– z zakresu języka polskiego – godz. 10.45 – 12.15 (90 minut)

Czwartek – 8 grudnia 2011 r. – część matematyczno – przyrodnicza – sala gimnastyczna
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 ? 10.00 (60 minut)
– z zakresu matematyki – godz. 10.45 – 12.15 (90 minut)

Piątek – 9 grudnia 2011 r. – część z języka obcego nowożytnego (w naszym gimnazjum wszyscy uczniowie zdają język angielski na poziomie rozszerzonym) 
– na poziomie podstawowym od godz. 9:00 – 10.00 (60 minut)
– na poziomie rozszerzonym : 10 45 -11.45 (60 minut)

Przydział sal na język angielski:

  • sala nr 12 – klasa IIIa (I grupa od nr 1 – 12)
  • sala nr 13 – klasa IIIa (II grupa od nr 13-25)
  • sala nr 9 – klasa IIIb
  • sala nr 10 – klasa IIIc
  • sala nr 8 – klasa IIId
  • sala nr 11 – uczniowie z dostosowaniem warunków i formy egzaminu

Po egzaminach lekcje dla uczniów klas III odbywają się według planu obowiązującego na środę, czwartek i piątek.

W związku z przeprowadzanym egzaminem w dniu 9.12.2011 r. nastąpi zmiana przydziału sal na 2,3,4,5 godzinie lekcyjnej dla uczniów klas I i II :

Klasa I b mat. – 2. lekcja sala nr 17
Klasa II a mat. – 2. lekcja sala nr 19
Klasa II c biol. – 2. lekcja świetlica
Klasa II d rel. – 2. lekcja bibl.
Klasa II c mat. – 3. lekcja sala nr 15
Klasa II d biol. – 3. lekcja świetlica
Klasa I b rel – 4. lekcja świetlica
Klasa II b g. wych. – 4. lekcja sala nr 17
Klasa II d mat. – 4. lekcja sala nr 19
Klasa I a geogr. – 5. lekcja sala nr 17
Klasa II a rel.- 5. lekcja sala nr 15
Klasa II b z. art. – 5. lekcja świetlica
Klasa II c j. niem. – 5 lekcja sala nr 16