Akcja „WARTO BYĆ DOBRYM” wystartowała!!!

Nasza szkoła razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a Warto być dobrymtakże premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower.

Co możesz dobrego zrobić:
1 – Dla bliźniego
pomóż koledze w nauce
pomóż osobie starszej, niepełnosprawnej,
wolontariat

2 – Dla środowiska
zbieraj nakrętki plastikowe, baterie
segreguj śmieci
zadbaj o obejście szkoły – posadź kwiaty, uporządkuj teren wokół szkoły

3 – Dla społeczności lokalnej, szkoły, klasy,
nawiąż współpracę z domem dziecka
pracujesz w grupach parafialnych „Dzieci Maryi”

www.wartobycdobrym.pl

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia na Facebooku:

www.facebook.com/przyjaznaszkola