Akcja Szkolnego Koła Caritas

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia…
Szkolne Koło Caritas włącza się w akcję niesienia pomocy potrzebującym w naszej parafii. Zbieramy żywność o długim terminie ważności, środki czystości oraz przybory szkolne.
Akcja potrwa od 26 listopada do 12 grudnia br.
Serdecznie dziękujemy za okazane serce!
Członkowie SKC z opiekunkami
A. Mika i A. Fojcik