Akcja Sprzątanie Świata 2013

sprzatanie_swiata1W tym roku, jak i w ubiegłym, nasza szkoła przystąpiła do wielkiej akcji, jaką jest Akcja Sprzątania Świata. Została ona przeprowadzona pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia, a towarzyszyło nam hasło przewodnie: „ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”. Nasze działania skupiały się przede wszystkim na wpajaniu młodym ludziom zasad prawidłowej gospodarki odpadami, a także wspólnie zastanawialiśmy się co zrobić, aby produkować mniej odpadów. W szkole został także przeprowadzony konkurs na najlepszy plakat z hasłem promującym segregowanie śmieci w naszym gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych wykazali inicjatywę i wykonane zostały 2 prace, które zostały nagrodzone 5 punktami w konkursie na Gospodarza Szkoły.

ss2013_2_l

20 września uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy naszej szkoły. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawice gumowe, a także odpowiedni strój i z pozytywnym nastawieniem aktywnie zbierali śmieci. Uczniów zaskoczyła ilość śmieci, jaka znajduje się na chodnikach, a także ich rodzaj. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku uczniowie rozeszli się do domów na zasłużony odpoczynek.