Z dniem 1 września 2017 r. w związku z reformą oświaty i na podstawie Uchwały Nr 183/XXIX/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 marca 2017 r. Gimnazjum im. Karola Miarki  w Świerklanach zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach i kończy działalność 31.08.2017 r. Oddziały gimnazjalne – klasy II a, b, c i III a, b, c, d – funkcjonować będą od 1 września 2017 r w strukturach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach.

Informujemy także, że od 1.09.2017 r. oddziały  gimnazjum – klasy II a, b, c, III a, b, c, d zostają włączone do e-dziennika (synergia Librus) szkoły podstawowej. W pierwszym tygodniu września uczniowie dotychczasowego gimnazjum otrzymają nowe loginy i hasła do e-dziennika, tam będzie dostępny  plan i wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego. Rodzice loginy i hasła otrzymają na zebraniach 13.09.2017 r.

W związku z powyższym  informacje dotyczące organizacji pracy dotychczasowego gimnazjum znajdować się będą na stronie internetowej www.spjadwiga.edu.pl i pod numerem tel. 32 43 04 187.   

Strona internetowa Gimnazjum pełni od tej pory jedynie rolę archiwalną i nie będzie aktualizowana.