Wspaniała nowina!

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum” dla chóru POPP GAUDEO. GRATULUJEMY!!!

 

 

Jazz symfonicznie

Dnia 8 kwietnia b.r. grupa Młodych Melomanów z „Miarki” uczestniczyła w koncercie symfonicznym Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Tym razem w programie znalazły się utwory jazzowe: Błękitna rapsodia George’a Gershwina, The Entertainer Scotta Joplina oraz improwizacje jazzowe w wykonaniu Bartosza Kalickiego. Orkiestrą dyrygował Maciej Tomasiewicz.

Wizyta delegacji z Izraela

W minioną niedzielę 10 kwietnia 2016 r, w ramach realizowanego w naszym gimnazjum projektu „Uczniowie adoptują zabytki”, miała miejsce wizyta delegacji izraelskiej z inicjatywy Jacoba Gantza. Goście spotkali się z grupą uczniów naszego gimnazjum oraz nauczycielami. Był czas na krótką wymianę informacji, podziękowanie i refleksję o czasach Holocaustu, o zagładzie Żydów i Polaków, którzy spoczywają we wspólnej mogile na świerklańskim parafialnym cmentarzu.  A oto treść podziękowania  skierowana  przez jednego z przedstawicieli delegacji: I want to thank you again for participating together in honoring holocaust Jewish and Polish victims.

Ważne informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego i organizacji pracy w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2016 r.

1. Przypominamy, że w dniach 18, 19 i 20 kwietnia br. uczniowie klas III piszą egzamin gimnazjalny. Uczniowie przychodzą do szkoły na 8.15 ubrani odświętnie, przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz przybory do pisania, o których mowa w Informacjach egzaminacyjnych:
– w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego: tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z zakresu matematyki: linijkę.
2. Na stronie www.oke.jaworzno w zakładce egzamin gimnazjalny znajdują się informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu, w tym między innymi arkusze z lat ubiegłych
i informator gimnazjalny.
3. Wszelkie informacje o egzaminie zwarte są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016.
4. Dla uczniów klas I i II 18,19,20 kwietnia 2016 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas I i II mogą skorzystać w wyżej wymienionych dniach z zajęć opieki świetlicowej na terenie szkoły – szczegóły u wychowawcy świetlicy.

Jutro Drzwi Otwarte

Z A P R O S Z E N I E
DO GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI
W ŚWIERKLANACH

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie
Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach
serdecznie zapraszają uczniów klas VI ze szkół obwodowych i spoza obwodu oraz ich rodziców do udziału w „Drzwiach Otwartych”,
które odbędą się 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00.

W programie przewidziano:
– przedstawienie oferty szkoły,
– omówienie rekrutacji do gimnazjum, w tym rekrutacji do oddziału sportowego
– udział w warsztatach przyrodniczych, artystycznych i tanecznych,
– zwiedzanie szkoły,
– turniej siatkówki.

Informujemy także, że:
– uczniowie z obwodu składają w sekretariacie szkoły „Zgłoszenie”
– uczniowie spoza obwodu składają w sekretariacie „Wniosek”
Druki zgłoszeń i wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” oraz w sekretariacie gimnazjum. Formalności związanych z zapisaniem ucznia do gimnazjum będzie można także dokonać podczas „Drzwi Otwartych” 7 kwietnia 2016 r.

Jazz Symfonicznie

KLUB MŁODEGO MELOMANA

zaprasza na koncert z cyklu „Młoda Filharmonia”

p.t. Jazz Symfonicznie

w programie:

George Gershwin – Błękitna rapsodia

Scott Joplin – The Entertainer

Improwizacje jazzowe

wystąpią:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

Maciej Tomasiewicz – dyrygent

Bartosz Kalicki – fortepian

FILHARMONIA ŚLĄSKA

8 kwietnia 2016 godz. 10.00.

1 2 3 57