Mamy nowego Sekretarza Samorządu Uczniowskiego!

W dniu 30 września 2015 r. odbyły się w naszym gimnazjum wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas I, którzy wybierali swojego przedstawiciela. Największą ilość głosów otrzymała Martyna Sobik, która pełnić będzie w tym roku szkolnym funkcję Sekretarza. Gratulujemy!!!

Dzień Chłopca

30 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopca. Oprócz życzeń i wyrazów sympatii ze strony płci pięknej wszyscy chłopcy otrzymali słodki poczęstunek. Z tej okazji również uczniowie klas I, II i III  bawili się na szkolnej dyskotece.

Warsztaty i konkurs plastyczny

W naszym gimnazjum realizowany jest program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Głównym celem projektu będzie rozwijanie przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym i promowania życia bez uzależnień.

Pozostałe cele projektu:

 • popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje,
 • zainspirowanie środowiska szkolnego i lokalnego do działań ograniczających zjawisko narkomanii,
 • promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych
  z przeciwdziałaniem narkomanii,
 • poznanie „od środka” problemów z jakimi borykają się osoby uzależnione,
 • nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego przeżywanych uczuć i emocji,
 • nabycie umiejętności skutecznego opierania się w sytuacjach nacisku negatywnych środowisk,
 • eliminowanie nowych okoliczności sprzyjających sięganiu po substancje psychoaktywne.

Powyższe cele są  realizowane poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, warsztatowej, teatralnej i medialnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Jednym z działań w ramach projektu były  warsztaty plastyczne przeznaczone  dla wszystkich uczniów klas I gimnazjum w Świerklanach rozpoczynających naukę w nowym środowisku.  Warsztaty odbywały się pod opieką pani Marii Skrobol i wychowawców klas I. Polegały one  na zaprojektowaniu dużego plakatu związanego z tematyką narkomanii. Wszystkie prace zostały wykorzystane do stworzenia wystawy wyeksponowanej w „szkolnej galerii”. Głosowanie na najlepszą pracę odbyło się wśród uczniów klas II i III.

I miejsce zdobył plakat nr 4 (ilość głosów – 54) wykonany przez zespół  I c. Zwycięzcom gratulujemy. Również wiedzą połączoną z umiejętnościami artystycznymi wykazały się pozostałe drużyny. Serdecznie im dziękujemy.  Nagrodą za najlepszą pracę będzie wycieczka połączona z wizytą studyjną w ośrodku dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Natomiast najbardziej aktywne osoby uczestniczące w warsztatach plastycznych otrzymają nagrody pocieszenia.

Aktywne przerwy

Od początku tego roku szkolnego  nasi gimnazjaliści mają okazję, aby przynajmniej dwie przerwy dziennie – o 10.15 i 13.00 spędzić w odmienny, bardzo ciekawy sposób, a wszystko za sprawą akcji „Aktywne przerwy”. Autorką tego ciekawego i zdrowego pomysłu jest pani Sylwia Masłowska, która czuwa też nad  jego realizacją. Uczniowie mogą w tym czasie grać w tenisa stołowego, różne gry zespołowe oraz uczestniczyć w zajęciach aerobiku.

Jak wiadomo, gry indywidualne i zespołowe rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą współpracy w zespole oraz przestrzegania reguł i ustalonych zasad, a także zachęcają do zdrowej rywalizacji. Uczestnictwo w grach korzystnie wpływa również na doskonalenie umiejętności technicznych. Młodzież uczy się organizacji rozgrywek, sędziowania i kibicowania.

Z kolei muzyka motywuje do działania i aktywności fizycznej, dlatego też stała się ona nieodzownym elementem  aktywnych przerw. Zajęcia muzyczno – ruchowe, czyli aerobik,   doskonale wpływają na zdrowie i samopoczucie. Wzmacniają  układ krążeniowo- oddechowy, poprawiają wydolność organizmu. To doskonała metoda na aktywne spędzanie czasu  wolnego między zajęciami.

„Przerwy w ruchu” cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż uczniowie chętnie wykorzystują swój wolny czas, by aktywnie wypocząć.  Z radością przychodzą na salę gimnastyczną , wcześniej myśląc o tym, by dobrze zagospodarować i wykorzystać czas przerwy międzylekcyjnej. Na tych zajęciach spotyka się młodzież z różnych klas, w różnym wieku, co  wzmacnia więzi i buduje zaufanie w tak dużej grupie gimnazjalistów.

Aktywne przerwy integrują  i korzystnie wpływają na zdrowie, więc  zachęcamy: zapewnij sobie „przerwę w ruchu”!

Od Aktywne przerwy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dyrektor Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 są:
26 października 2015 r. (poniedziałek) – Dzień Patrona
18,19,20 kwietnia 2016 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – 3 dni egzaminu gimnazjalnego
22, 23 czerwca 2016 r. (środa, czwartek)
W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.
Dni do odpracowania w roku szkolnym 2015/2016 – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz za zgodą Organu Prowadzącego:
2 maja 2016 r. – odpracowywać będziemy 16 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r. – odpracowywać będziemy 21 maja 2016 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami).

1 2 3 98